Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Skład władz Koła Słupia:

Zarząd Koła:

1. Bogusław Jazownik - Prezes Zarządu

2. Eugeniusz Friede – p.o. V-ce Prezes ds. Sportu

3. Piotr Jóźwiak - V-ce Prezes ds. Ochrony ( Komendant SSR )

4. Piotr Ptak - Sekretarz Zarządu

5. Sławomir Wilcz - Skarbnik Koła

6. Stanisław Bytomski - Gospodarz Koła

7. Jerzy Ryjewski - członek Zarządu – Rzecznik Dyscyplinarny

8.Dariusz Burzymowicz – członek Zarządu

9. Ryszard Wilkowski- członek Zarządu

10. Tadeusz Brzeziński - członek Zarządu.

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Włodzimierz Sławny

Sekretarz - Daniel Skowroński

Członek - Zbigniew Kruszyński

Sąd Koleżeński:

Przewodniczący – Rajmund Mrozek

Z-ca Przewodniczącego – Andrzej Dudkowski

Sekretarz – Stanisław Świętoń