Koło PZW "Słupia" w Słupsku
Karta wędkarska

Karta Wędkarska

Kartę wędkarską można uzyskać od 14 lat. Egzamin na kartę wędkarską w Kole PZW „Słupia” przeprowadza Komisja pod przewodnictwem Skarbnika  kol. Sławomira Wilcza – tel. 512 543 452. Na egzamin można zgłosić się w siedzibie Koła w Słupsku, ul. Westerplatte 8 -   w środy w godz. 16.00 – 17.30, lub w dni powszednie w sklepie wędkarskim Jaxon Club, ul. Marii Dąbrowskiej 3 w godzinach otwarcia 8-20. Przystępujący do egzaminu musi zapoznać się z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

Opłata za egzamin:

- do 16 lat - bezpłatnie,

- od 16 do 18 lat - 18,45 zł,

- pełnoletni - 61,50 zł.

Egzaminowany otrzymuje zaświadczenie, które wraz ze zdjęciem składa w odpowiednim urzędzie w celu wydania karty wędkarskiej;

- mieszkańcy Słupska w Urzędzie Miejskim,

- zamiejscowi w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania.