Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Spotkanie „Z Morskiego Brzegu” - Orzechowo

Z soboty na niedzielę 25/26 lipca 2020 r. na plaży w Orzechowie odbędzie się otwarte wędkowanie gruntowe na żywej rybie o „Bałtycki Puchar". Zapisy przyjmuje kol. Zbigniew Kruszyński tylko SMS na nr 600 066 001 od dnia ukazania się komunikatu do dnia 21lipca 2020r. Uczestnik po wysłaniu SMS-a otrzyma zwrotnego z informacją o pozycji na liście startowej. Zawody zostaną rozegrane „na żywej rybie”. Do czasu zmierzenia przez Sędziego wymiaru ryb dopuszcza się przechowywanie ich w stanie żywym w pojemniku zapewniającym im dobrostan (min. 15 litrów) Zawodnik musi posiadać przy sobie opłatę na uprawianie wędkarstwa w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich oraz dowód osobisty. Sprzęt i przynęty zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW. W zawodach biorą udział CZŁONKOWIE PZW, którzy ukończyli 18 lat. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie ich nazwisk na listach wyników, zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej itp.

Ryby punktowane - wymiary ochronne: certa – 30cm, flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm, jaź – 25cm, leszcz – 40cm, łosoś – 60cm, okoń - 20cm, płoć – 20cm, sieja – 40cm, troć wędrowna – 50cm, węgorz – 50cm, wzdręga – 20cm, pstrąg tęczowy 30cm. Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

Punktacja: 10 pkt. za złowioną rybę oraz punkt za każdy rozpoczęty centymetr.

Zbiórka: Rzeka Orzechowa wpadająca do morza wschodnia strona. GPS: 54.598474, 16.914227.

Startowe: 15zł. Na miejscu.

W czasie imprezy obowiązują WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

Nagrody: Puchary i dyplomy za trzy czołowe miejsca. Zestaw sprzętu wędkarskiego: wędka tele feeder, kołowrotek i pokrowiec (od sponsora) do rozlosowania wśród ogółu uczestników wędkowania.

Harmonogram:

18: 00 Zbiórka, odprawa, losowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów.

19: 00 Początek wędkowania.

02: 00 Koniec łowienia, mierzenie ryb.

03: 00 Ogłoszenie wyników, Zakończenie Spotkania

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w harmonogramie zawodów.


 

mistrzostwa koła spławikowe

W sobotę dnia 8.08.2020 o godz.6.00 na Łowisku "Pod Dębami"  w Rędzikowie Zarząd Koła PZW SŁUPIA  organizuje mistrzostwa koła spławikowe. Zawody z powodu pandemii koronawirusa traktowane są jako towarzyskie.

HARMONOGRAM ZAWODÓW

6.00 – 6.15 - Mierzenie temperatury, sprawdzenie listy startowej, losowanie sektorów i stanowisk

6.15 – 6.50 – Przygotowanie stanowisk

6.50 – 7.00 – Nęcenie ciężkie

7.00 – 10.00 – Wędkowanie I tura

10.00– 11.00 – Losowanie stanowisk

CIEPŁY POSIŁEK

11.00 -14.00 – II tura

13.00 – 13.30 – Praca komisji, wręczanie pucharów, dyplomów

Zapisy u Kol. MROZEK tel. Nr. 694019648 do dnia 5.08. 2020 r.

W czasie imprezy obowiązują wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w trakcie zawodów wędkarskich organizowanych przez jednostki terenowe PZW w czasie pandemii koronawirusa.


 

Zawody Gruntowe 15.08.2020 r.

W sobotę 15.08.2020 r. o godz. 6:00 na łowisku w Dolinie Charlotty Zarząd Koła PZW „Słupia” organizuje GRUNTOWE ZAWODY WĘDKARSKIE. Zasady udziału: w zawodach biorą udział członkowie Koła łowiący metodą gruntową na 2 wędki. Metoda połowu – gruntowa, obowiązkowo siatka na złowione ryby. Nęcenie – zgodnie z zasadami organizacji zawodów PZW. Punktacja: Zgodnie z regulaminem PZW 1 gram złowionej ryby – 1 pkt. Nagrody: Puchary i dyplomy dla zdobywców 3 pierwszych miejsc. Dla zwiększenia zainteresowania udziałem w imprezie, wśród ogółu startujących w zawodach, zostanie wylosowany 1 zestaw nowego sprzętu wędkarskiego od Sponsora. Zapisy przyjmowane są pod nr telefonu 505 112 639 lub osobiście w sklepie wędkarskim „Jaxon Club” w Słupsku, ul. Dąbrowskiej 3 czynnym od poniedziałku do soboty w godz. 13.00 – 18.00 do dnia 13.08.2020 r. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń. Zawody bez wpisowego. Zawody zaliczane do klasyfikacji Grand Prix.

W czasie imprezy obowiązują WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

Program zawodów:

6.00 - zbiórka zawodników, sprawdzenie obecności

6.10 – losowanie stanowisk, przygotowanie do łowienia

7.00 – rozpoczęcie wędkowania

11.00 – zakończenie łowienia, posiłek

12.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w harmonogramie imprezy.


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. z 2019 r, poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567).

1. Zaopatrzenie organizatorów i sędziów w środki ochrony osobistej, takie jak: rękawiczki, maseczki ochronne, ew. przyłbice.

2. Nie angażowanie w miarę możliwości osób powyżej 60 roku życia, w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz ograniczenie liczebności Głównej Komisji Sędziowskiej.

3. Dezynfekcja profilaktyczna elementów wyposażenia, ( stoły, ławki, wagi, miarki itp.) przed wykorzystaniem ich do przeprowadzenia zawodów.

4. Zaopatrzenie biura zawodów w ogólnie dostępny środek dezynfekujący i ręczniki jednorazowe.

5. Zachowanie podstawowych zasad higieny, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie.

6. Obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez startujących zawodników, od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko (zajęcie miejsca na łodzi) do momentu ważenia ryb i opuszczenia stanowiska (łodzi).

7. Zachowanie przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko (łódź) i od momentu zejścia z niego (z łodzi).

8. Pisemna deklaracja zawodnika, składana w czasie zapisu do zawodów, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrzzwiązkowej ( podstawa prawna- ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi : Dz.U.2019.O. 1239 tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r ).

9. Kontrola temperatury wszystkich uczestników zawodów tj. organizatorów, sędziów i startujących zawodników w trakcie zapisów do zawodów, za pomocą termometru bezdotykowego. Ew. eliminacja z zawodów osób o podwyższonej temperaturze.

10. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu poświęconego na przeprowadzenie odprawy i podsumowania zawodów.

11. Poinformowanie uczestników zawodów w trakcie odprawy, o obowiązujących w trakcie zawodów zasadach, związanych z pandemią koronawirusa oraz o konsekwencjach nie stosowania ich, analogicznych jak w przypadkach nie stosowania się do regulaminu przeprowadzenia danego rodzaju zawodów.

12. W miarę możliwości korzystanie z komputerowego losowania stanowisk, ew. losowanie stanowisk dla wszystkich zawodników przez jedną osobę, wybraną spośród nich, wyposażoną w przyłbicę, rękawiczki ochronne i odkażone losy.

13. Korzystanie w trakcie zawodów wyłącznie z dostawców cateringu, bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe.


 

 

 

 


 

KOMUNIKAT

 


 

ZARZĄD KOŁA PZW SŁUPIA ZAPRASZA CZŁONKÓW DO UDZIAŁU

 



 

W TOWARZYSKICH ZAWODACH SPŁAWIKOWO-GRUNTOWYCH

 



 

ZAKOŃCZENIE SEZONU”

 



 

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ 12.10.2014R.

 



 

W REDZIKOWIE, NA ŁOWISKU „POD DĘBAMI”

 



 

ZBIÓRKA ZAWODNIKÓW O GODZINIE 7.00

 



 

JEDNA TURA 4 GODZINY

 



 

ORGANIZATOR ZAPEWNIA DYPLOMY, BONY

 

ORAZ CIEPŁY POSIŁEK

 



 

ZAPISY WRAZ Z WPISOWYM (DO 10.10.2014) ORAZ WSZELKIE INFORMACJE

 

U KOLEGI EUGENIUSZA FRIEDE POD NUMEREM 505 112 639

 



 

ZAPRASZAMY!

 


 

WWW.PZW-SLUPIA.PL